LOJİSTİK KÖYLERİ
Lojistik Köyleri Kuralım

Erdoğan KUTLU - Mak. Müh.

 Konumu itibariyle Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika'nın transit geçiş merkezinde bulunan ülkemizin; bölr gesinde önemli bir lojistik üs olması ve dünya-lojistik pazarından daha fazla pay alması hepimizin dileğidir.

 Hindistan, bölgenin lojistik; üssü olmak için ulusal ye uluslararası lojistik lcuruluşla-rma her türlü imkanı sağlamaktadır.

Ulusal lojistik firmalarımız, kişisel gayretleri ve disiplinli yönetim anlayışları ile sürekli büyümektedirler. Ancak bu yeterli değildir.

Hem bölgemizin lideri olmalılar, hem.de kıtalararası kombine taşımacılık ile proje taşımacılığı yaparak dünya lojistik pazarından en yüksek payı almalılar.

Bunun için lojistik hizmeti veren kuruluşlar ile müşterek olarak masrafların düşürülmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası büyümelerinin sağlanabilmesi amacıyla .projeler üretilmeli ve bu projeler desteklenmelidir.

Bu projelere örnek olarak;

1- Euro-pazarlardan düşük faizli/uzun vadeli Euro kredi temin etmelerinde (Eurobond) ihraç eimelerinde desteklenmeleri projeleri

2- "Lojistik köyleri'nin kurulması projeleri , Dağınık ve plansız altyapı nedeniyle gereksiz mesafelerin karayolu ile yapılması lojistik maliyetlerini artırmaktadır. Bu maliyetlerin düşürülebilmesi için-^epolama, yükleme/boşaltma, yükleri bşlfıe^birleş-tirme, balam/onarım, gümrük ve ofis hizmetlerinin aynı yerde yapılması gerekmektedir. AB ülkelerindeki uygulama bu yöndedir.

Bu amaçla, özellikle organize sanayi bölgeleri (OSB) bitişiğinde veya yakınındaki kamuya ait araziler "lojistik köyü" olarak tahsis edilebilir ve tüm hizmetler bu köylerde verilebilir. Ayrıca bu köylere demiryolu bağlantıları sağlanarak kombine taşımacılık teşvik edilebilir.

3- Ro-La (demiryolu ile TIR taşımaaliğı) projesi başlatılması ve bu konuda lojistik firmalarımızın teşvik edilmesi ve desteklenmesi projesi

Örnek olarak; Halkalı (İstanbul)-Wels (Avusturya) arası Ro-La taşımacılığı öncelikli olarak başlatılabilir.

Aynca; Islahiye-Abadah Limanı (Ürdün) ile Nusaybin-JBağdat-Basra Limanı (Irak) düşünülebilir.

4- Demiryollanmızın modernizasyonu ve OSB'lere, lojistik köylerine ve limanlara bağlantılarının sağlanması projesi

Örnek olarak; Çerkezköy OSB ve Çorlu OSB'lerin yakınında "lojistik köyleri"nin kurulması, demiryolu bağlantılarının sağlanması ve Muratk-Tekirdağ Limanı' (24 lan) arası demiryolu yapılması gibi.

Benzer şekilde, Çorum OSB'nin yanına "lojistik köyü"nün kurulması ve Samsun Limanı'na demiryolu ile bağlanabilmesi için Çorum-Amasya demiryolu hattının yapılması gibi.

5- Demiryollanmızın Avrasya demiryolla-n ağına bağlantısının sağlanması projesi

TRACECA rotasına Kars-Tiflis demiryolu bağlantısı sağlanarak, Trans Asya ve Trans Sibirya rotalarına dâ, Samsun-Poti veya Samsun-Soçi arası konulacak “tren ferileri” ile bağlanabilir.

(Trans Sibirya demiryolu hattı Rusya’nın Karadeniz limanlarondan başlıyor ve tüm Asya’yı dolaşarak Büyük Okyanus’taki Viladivostok Limanı’nda bitiyor.)

6- Çanakkale Boğaz Köprüsü Projesi

Bu proje ile Ege ve Marmara bölgemizin yükleri varış noktalarına daha hızlı ve daha az maliyetle varabilecektir.

7- Lojistik Kuruluşlarımızın uluslararası kombine taşımacılık ve proje taşımacılığmâ yönelmeleri projeleri

Teşvik edilnıeÜ ve desteklenmelidir.

8- Lojistik teknolojisindeki gelişmeleria tekçi ediİmesiye eırsbn geliştirilen cihazlarının gümrükten muaf olarak ithal edilmesi projesi

9- TIR'ların ve yüklerin uydu ve RFID (Radyo Dalgalan İle Tanımlama Sistemi) ile takip edilmesi ve TIR'larda ve "İcara kutu" bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi projesi

10- Lojistik meslek liseleri ile lojistik meslek yüksek okullarımızın kurulacak "uluslararası lojistik akademisi"nin bünyesinde alınarak eğitim düzeyinin uluslararası düzeye çıkarılması projesi

Ayrıca; ulusal lojistik kuruluşlarımızın, uluslararası lojistik ve kargo kuruluşlan düzeyine çıkabilmeleri (Maersk, MSC, Hanjin, NYK, Kune DHL, Fedex, UPS...) ihraç ve ithal yüklerimiz ile kamu ve askeri yüklerimizin taşınmasında ulusal lojistik kuruluşlarımız tercih edilerek sağlanabilir.